Från blogg till business

Från blogg till business Posted on september 20, 2020

Att blogga är inget nytt fenomen – tvärtom är det ett inslag i sociala medier som allt mer utvidgats till att omfatta mycket mer än själva skrivandet. Det handlar inte längre enbart om att publicera korta inlägg på den egna bloggsidan utan om att förmedla mer än så. Bloggandet har blivit business på ett mer omfattande sätt än tidigare.

I den här artikeln berättar vi mer om hur den moderna bloggen kan konkurrera i dagens värld av smart teknik och nya fenomen.

Från enmansjobb till team

Tills för några år sedan var det bara skribenten bakom en blogg som var involverad i bloggens utveckling. Det var en kanal, vilken bestod av publicerade inlägg från bloggaren i fråga. I takt med att sociala medier utvecklats i rask fart har också bloggfenomenet tvingats till förnyelse.

Se bara på en av Sveriges mäktigaste influencers, Bianca Ingrosso, som ökar sin omsättning konstant. Från att ha varit en bloggerska i mängden förvandlade Ingrosso sitt enmansföretag till ett businesskoncept med hjälp av ett kvalificerat team. För det är värt att påpeka vikten av att jobba med “rätt” människor när en enkel blogg ska bli ett varumärke och business. Många tar hjälp av professionella rekryteringsföretag för att hitta skickliga medarbetare till företagsbygget. Att rekrytera via erfarna konsulter är alltid en trygghet för att säkerställa rätt personal från start.

Bloggare och företagsledare

Att gå från att blogga några gånger om dagen till att plötsligt leda ett helt team är ingen enkel lek. Inte sällan kan den nya positionen och rollen som både bloggare och företagsledare leda till oro. Trösten är att det finns många typer av tips och knep att ta till. Affärstidningen Chef skriver bland annat i en artikel om vikten att vara en involverad ledare som följer upp verksamhetens mål både på individuell- och teammässig nivå. Här nämns även betydelsen av att stanna upp och glädjas tillsammans med teamet även när delmål uppnås!

magnetism